Friday, April 15, 2011

Хаврын арван долоон уч...ир утгагүй өгүүлбэр

Уурин болжээ хоо-онгоор мээнь гэжж... Хавар цаг ч мөн шүү: Охид хүүхнүүд өмд хувцсаа нимгэлж оодгонон тонгочилдоод л, төрөөд удаагүй төл мал шилэн трикотой гунхалзаад л...