Thursday, October 25, 2012

Дүү сургуйлд оров.

Зээ дүү маань энэ намар сургуульд оров оо, зайлуул. Сурагч болсон эхний хэдэн өдрөөсөө л бүр нэг ямар ч моральгүй амьтан болох нь мэдэгдээд ирэв.